Davet

Değerli Meslektaşlarım,


Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi tarafından her yıl düzenlenen “EGE DİZ CERRAHİSİ ve ARTROSKOPİ GÜNLERİ” nin yirmi üçüncüsü 09-10 Şubat 2024 tarihinde Wyndham Grand İzmir'de gerçekleştirilecektir.


Her eğitim yılı değişik güncel konu başlıklarının tartışıldığı toplantılarımızda gelecek yıl “OMUZDAN AYAK BİLEĞİNE EKLEM İNSTABİLİTELERİ” konusunu tartışmayı planladık.


Bu toplantıda özellikle sporcularda çok sık karşımıza çıkan bu sorunların çözümünde güncel bilgilerimizi ve tedavi seçeneklerini, konusunda uzman yurt içi ve yurt dışından bize katılacak meslektaşlarımız ile tartışmayı amaçlıyoruz


İlaç ve Ortopedi Endüstrisinin değerli destekleri ile toplantımızı en yüksek bilimsel seviyede gerçekleştirmeyi umuyoruz.


Bu vesile ile sizleri, Düzenleme Kurulu adına 09-10 Şubat 2024 de Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri için güzel İzmir'imize davet ediyoruz.


Dr. Haluk Hayri Öztekin
TUSYAD İzmir Şubesi Başkanı

Dr. Elcil Kaya Biçer
Kongre Başkanı

Kurullar

KONGRE DÜZENLEME KURULU


BAŞKAN

Dr. Elcil KAYA BİCER


SEKRETER

Dr. Can Doruk BASA


ÜYELER

Dr. Haluk Hayri ÖZTEKİN
Dr. Hakan BOYA
Dr. İ. Eralp KAÇMAZ
Dr. Recep Selçuk EYCEYURT

TUSYAD İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU


BAŞKAN

Dr. Haluk H. ÖZTEKİN


SEKRETER

Dr. Can Doruk BASA


SAYMAN

Dr. Recep Selçuk EYCEYURT


ÜYELER

Dr. Hakan BOYA
Dr. İ. Eralp KAÇMAZ

TUSYAD YÖNETİM KURULU


BAŞKAN

Dr. Yavuz KOCABEY


2. BAŞKAN

Dr. Mahir MAHİROĞULLARI


SEKRETER

Dr. Gökhan POLAT


SAYMAN

Dr. Elcil KAYA BİÇER


ÜYELER

Dr. Nurzat ELMALI
Dr. Ertuğrul AKŞAHİN
Dr. Ahmet FIRAT
Dr. Emin BAL
Dr. Mehmet Hakan ÖZSOY

Özge Reha Akdal
Mehmet Akdemir
Devrim Akseki
Mehmet Armangil
Özgür Ahmet Atay
Ahmet Turan Aydın
Semih Aydoğdu
Emin Bal
Can Doruk Basa
Elcil Kaya Biçer
Murat Bozkurt
Muhammet Bozoğlan
Funda Çalış
Engin Çetinkaya
Murat Demirel

N. Demirhan Demirkıran
Göksel Dikmen
Mehmet Erduran
Recep Selçuk Eyceyurt
Selmin Gülbahar
Yusuf Gürbüz
İ. Eralp Kaçmaz
H. Gökhan Karahan
Sinan Karaoğlu
Alper Kaya
Erol Kaya
Cemil Kayalı
Kemal Kayaokay
H. Atilla Kocabaş
Yavuz Kocabey

Arzu On
Cem Özcan
Zeki Özcan
İlhan Özkan
Hakan Özsoy
Hasan Öztürk
Ahmet Emre Paksoy
Halit Pınar
Gökhan Polat
Oğuz Poyanlı
Ahmet Sebik
Emin Taşkıran
Hasan Tatari
Egemen Turhan
A. Meriç Ünal
Hüseyin S. Yercan

Bilimsel Program

08.30-08.45 Açılış Konuşmaları
08.45-10.30 Omuz Eklemi İnstabilitesi Moderatör:Dr. Mustafa Özkan, Dr. Onur Başçı
Glenohumeral Eklem İnstabilitesi
08.45-09.00 Klinik ve radyolojik değerlendirme Dr. Gökhan Karahan
09.00-90.10 Artroskopik yumuşak doku girişimleri Dr. Onur Başçı
09.10-09.20 GH instabilitede kemik kaybının yönetimi Dr. Mustafa Özkan
09.20-09.30 Artroskopik bankart onarımı sonrası revizyon Dr. Mehmet Demirhan
09.30-09.50 Tartışma  
Akromioklaviküler Eklem İnstabilitesi
09.50-10.00 Klinik ve radyolojik değerlendirme Dr. Muhammet Bozoğlan
10.00-10.10 Akut ve kronik olgularda güncel tedavi yaklaşımları Dr. Murat Kayalar
10.10-10.20 Akromioklaviküler eklemde instabilite cerrahisi sonrası fizik tedavi Fzt. Muhammet Can Telli
10.20-10.30 Tartışma  
10.30-11.00 Kahve Molası
11.00-11.30 Kalça Ekleminde Atravmatik İnstabilite(Mikroinstabilite) Moderatör:Dr. Gökhan Polat
11.00-11.10 Etiyoloji, klinik ve radyolojik değerlendirme Dr. Anıl Özbek
11.10-11.20 Tedavi yaklaşımları: Ne zaman kime cerrahi tedavi gerekli? Dr. Gökhan Polat
11.20-11.30 Tartışma  
11.30-12.30 Açılış Konuşmaları ve TUSYAD Aile Meclisi
TOTBİD Başkanı Dr. Mehmet Demirhan
TUSYAD Başkanı Dr. Yavuz Kocabey
TUSYAD İzmir Şube Başkanı Dr. Haluk H. Öztekin
TUSYAD’ın yurt dışı ilişkilerinden sayfalar Dr. Mahmut Nedim Doral
Moderatör: Dr. Ahmet Sebik
Aile Meclisi Dr. Veli Lök, Dr. Ahmet Turan Aydın
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-14.40 Diz Ekleminde İnstabilite – 1 Ve Yine Yeniden Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) Moderatör: Dr. Halit Pınar, Dr. Atilla Kocabaş
13.30-13.40 Diz ekleminde sadece ÖÇB'mi var? Dr. Mahmut Nedim Doral
13.40-13.50 Çocuklarda ÖÇB rüptürünün tedavisinde güncel yaklaşımlar Dr. Mahir Mahiroğulları
13.50-14.00 ÖÇB rekonstrüksiyonu ve yüksek tibial osteotomi Dr. Meriç Ünal
14.00-14.10 İyileşmede biyolojik tedavilerin yeri var mı? Dr. Haluk Öztekin
14.10-14.20 Revizyon ÖÇB cerrahisinde yenilikler Dr. Yavuz Kocabey
14.20-14.30 ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrası osteoartrit gelişimi:Risk faktörleri ve kaçınma yolları Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli
14.30-14.40 Tartışma  
14.40-15.40 Diz Ekleminde İnstabilite – 2 Dizde Yeniden Parlayanlar: Dizin Anterolaterali Moderatörler: Dr. Emin Taşkıran, Dr. Can Doruk Basa
14.40-14.50 Dizin anterolateralinin anatomik ve biyomekanik özellikleri Dr. Recep Eyceyurt
14.50-15.00 ÖÇB rüptürüne eşlik eden AL yaralanmalarda klinik ve radyolojik değerlendirme Dr. Can Doruk Basa
15.00-15.10 AL yaralanmaya yönelik girişim ÖÇB rekonstrüksiyonuna ne zaman eklenmeli? Dr. Ertuğrul Akşahin
15.10-15.20 Lateral ekstraartiküler tenodez mi yoksa anterolateral ligaman (ALL) rekonstrüksiyonu mu? Dr. Alper Kaya
15.20-15.40 Bir olgu üzerine tartışma  
15.40-16.15 Kahve Molası
16.15-17.10 Diz Ekleminde İnstabilite – 3 Dizin Karanlık Tarafı: Posterolateral köşe (PLK) Moderatör: Dr. Hasan Öztürk, Dr. Reha Akdal
16.15-16.25 PLK’nın anatomisi ve biyomekanik özellikleri Dr. Hakan Boya
16.25-16.35 Akut PLK yaralanmalarında cerrahi tedavi Dr. Hakan Özsoy
16.35-16.45 Kronik PLK yaralanmalarında cerrahi tedavi: PLK rekonstrüksiyonu ve osteotomi seçenekleri Dr. Nurzat Elmalı
16.45-16.55 PLK yaralanmalarının tedavisinde başarısızlık sebepleri: Komplikasyonlardan nasıl kaçınılmalı? Dr. Emin Taşkıran
16.55-17.10 Tartışma  
17.10-18.20 Diz Ekleminde İnstabilite – 4 Arka Çapraz Bağ (AÇB) Yaralanmaları Moderatörler: Dr. Hasan Tatari, Dr. Hakan Boya
Arka Çapraz Bağ (AÇB) Yaralanmaları
17.10-17.20 İzole AÇB ve kombine bağ yaralanmalarında klinik ve radyolojik özellikler Dr. Kemal Özaksar
17.20-17.30 Akut AÇB yaralanmalarında ne zaman ve nasıl bir cerrahi Dr. Emin Bal
17.30-17.40 Tartışma  
Patellofemoral İnstabilite (PFİ)
17.40-17.50 Tekrarlayan PF çıkık cerrahisinde doğru karar verme Dr. Eralp Kaçmaz
17.50-18.00 Çocuklarda tekrarlayan PF çıkıklar: Cerrahide püf noktalar Dr. İlhan Özkan
18.00-18.10 PFİ nedeniyle opere edilen çocukları erişkin hayatta ne bekliyor? Dr. Hüseyin Yercan
18.10-18.20 Tartışma  
09.00-10.30 Osteoartritli ve Protezli Dizde İnstabilite Moderatör: Dr. Semih Aydoğdu, Dr. Recep Eyceyurt
09.00-09.10 Gonartroz ve instabilite: Yaşa göre çözümler Dr. Hasan Tatari
09.10-09.20 Primer TDP’de instabilitede nedene yönelik teknik çözümlemeler Dr. Zeki Özcan
09.20-09.30 Midfleksiyon instabilitesi Dr. Mehmet Erduran
09.30-09.40 Primer TDP’de patella niye çıkar? Dr. Demirhan Demirkıran
09.40-10:30 Olgularla TDP’de instabilite yönetimi-tartışma
10.30-11.00 Konferans 1 Moderatör: Dr. Elcil Kaya Biçer
10.30-10.50 Exploring new frontiers in ACL surgery: Optimal surgical timing, positioning, and fixation properties
(ÖÇB cephesinde yenilikler: Cerrahi tedavide zamanlama, greft seçimi,tünel pozisyonu ve tespit özellikleri)
Dr. Panagiotis Kouloumentas
10.50-11:00 Tartışma
11.00-11.30 Kahve Molası
11.30-12.00 Konferans 2 Moderatör: Dr. Haluk Öztekin
11.30-11.50 Surgical management of chronic PCL injuries
(Kronik AÇB yaralanmalarının cerrahi tedavisi)
Dr. Spyros Plessas
11.50-12:00 Tartışma
12.00-13.20 Tanıdan Tedaviye Kronik Ayak Bileği İnstabiliteleri Moderatör: Dr. Ahmet Turan Aydın, Dr. Mehmet Akdemir
12.00-12.10 Ayak bileğinin ligamanlarının anatomisi ve biyomekaniği Dr. Erol Kaya
12.10-12.20 Akut ayak bileği burkulmalarında cerrahi tedavinin yeri var mı? Dr. Mehmet Akdemir
12.20-12.30 Kronik ayak bileği instabilitelerine yaklaşım: Lateral, medial ve rotasyonel instabilite Dr. Devrim Akseki
12.30-12.40 Kronik ayak bileği instabilitelerinde konservatif tedavinin yeri var mı? Dr. Umur Aydoğan
12.40-12.50 Kronik ayak bileği instabilitelerinde cerrahi tedavi seçenekleri Dr. Tulgar Toros
12.50-13.00 Gözden kaçanlar: İzole sindezmoz instabilitesi Dr. Cemil Kayalı
13.00-13.10 Subtalar instabilitede tanı ve tedavi yaklaşımları Dr. Ahmet Turan Aydın
13:10-13:20 Tartışma  
13.30 Kapanış

Genel Bilgiler


Toplantı Yeri :

23. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri 09-10 Şubat 2024 tarihlerinde Wyndham Grand İzmir'de gerçekleştirilecektir.


Kayıt ve Danışma Hizmetleri :

Kayıt masası saat 08.00 – 18:00 arasında hizmet verecektir.


Davet Mektubu :

Kayıt işlemlerini tamamlamış olan toplantıkatılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.


Yaka Kartları :

Tüm katılımcıların toplantı merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında yaka kartlarını takmaları toplantının sağlıklı yürümesi ve güvenliği açısından gereklidir.


Katılım Sertifikası :

Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılar, kongre sonrası oluşturulacak e-sertifika sistemi üzerinden giriş yaparak adlarına düzenlenmiş katılım sertifikasını PDF formatında indirebileceklerdir.


Stand ve Sergi Alanları :

Toplantıya süresince ilaç ve medikal firmalar ürünlerini kongre merkezinde kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kongre boyunca açık olacaktır.

İletişim